Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.


myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
marie von ebner - eschenbachmyśliktóreprzychodzągromadątomotłochdobremyślipojawiająsięmałymgroniegenialnesamektóre przychodząprzychodzą gromadądobre myślimyśli pojawiająpojawiają sięw małymmałym groniegenialne myślimyśli przychodząprzychodzą samektóre przychodzą gromadądobre myśli pojawiająmyśli pojawiają siępojawiają się wsię w małymw małym groniegenialne myśli przychodząmyśli przychodzą samedobre myśli pojawiają sięmyśli pojawiają się wpojawiają się w małymsię w małym groniegenialne myśli przychodzą samedobre myśli pojawiają się wmyśli pojawiają się w małympojawiają się w małym gronie

Wielkie myśli przychodzą z serca.Bądźmy dobrej myśli pamiętając, że najgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą.Najlepszym środkiem uspokajającym jest szybkie, mechaniczne spisywanie na papierze wszystkich myśli, jakie - przychodzą do głowy.Mnie cenne myśli przychodzą do głowy jedynie wtedy, gdy mam kaca, to znaczy co dzień około jedenastej przed południem.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Dobre myśli są aniołami, które się wysyła, by przywabiać oczekiwane.