Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy.


myśli-niektórych-ludzi-są-tak-płytkie-że-nie-ęgają-nawet-ich-głowy
stanisław jerzy lecmyśliniektórychludzitakpłytkieżeniesięgająnawetichgłowymyśli niektórychniektórych ludziludzi sąsą taktak płytkieże nienie sięgająsięgają nawetnawet ichich głowymyśli niektórych ludziniektórych ludzi sąludzi są taksą tak płytkieże nie sięgająnie sięgają nawetsięgają nawet ichnawet ich głowymyśli niektórych ludzi sąniektórych ludzi są takludzi są tak płytkieże nie sięgają nawetnie sięgają nawet ichsięgają nawet ich głowymyśli niektórych ludzi są takniektórych ludzi są tak płytkieże nie sięgają nawet ichnie sięgają nawet ich głowy

Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy.Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna.Gdyby mężczyzna nawet potrafił zrozumieć co myśli kobieta i tak by w to nie uwierzył.Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy... Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.”Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia...Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj.