Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy.


myśli-niektórych-ludzi-są-tak-płytkie-że-nie-ęgają-nawet-ich-głowy
stanisław jerzy lecmyśliniektórychludzitakpłytkieżeniesięgająnawetichgłowymyśli niektórychniektórych ludziludzi sąsą taktak płytkieże nienie sięgająsięgają nawetnawet ichich głowymyśli niektórych ludziniektórych ludzi sąludzi są taksą tak płytkieże nie sięgająnie sięgają nawetsięgają nawet ichnawet ich głowymyśli niektórych ludzi sąniektórych ludzi są takludzi są tak płytkieże nie sięgają nawetnie sięgają nawet ichsięgają nawet ich głowymyśli niektórych ludzi są takniektórych ludzi są tak płytkieże nie sięgają nawet ichnie sięgają nawet ich głowy

Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy. -Majmonides
podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
Gdyby mężczyzna nawet potrafił zrozumieć co myśli kobieta i tak by w to nie uwierzył. -Dorothy Parker
gdyby-mężczyzna-nawet-potrafił-zrozumieć-co-myśli-kobieta-i-tak-by-w-to-nie-uwierzył
Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan
do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj