Myśli powinny być lepsze od pragnień.


myśli-powinny-być-lepsze-od-pragnień
demostenesmyślipowinnybyćlepszeodpragnieńmyśli powinnypowinny byćbyć lepszelepsze odod pragnieńmyśli powinny byćpowinny być lepszebyć lepsze odlepsze od pragnieńmyśli powinny być lepszepowinny być lepsze odbyć lepsze od pragnieńmyśli powinny być lepsze odpowinny być lepsze od pragnień

Myśli po­win­ny być lep­sze od pragnień.Kobiety wystarczająco odważne, niezależne i wewnętrznie zrównoważone nie powinny przejmować się faktem, że żyją samotnie. Nie powinny czuć się Malowidła nie powinny być zbyt malownicze.Słowa nie powinny być większe od czynów.A może czyste ręce powinny być dłuższe?Kapryśność dzieci wypływa z nieuświadomionych pragnień; kapryśność kobiet jest skutkiem pragnień uświadomionych.