Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany.


myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
duch_sumieniamyśliszże jes­teśsil­nybo maszsiłewładzejes­teśbo kochaszjes­teś niez­niszczal­nybo jes­teśkochanyże jes­teś sil­nysil­ny bo maszbo masz siłejes­teś sil­nysil­ny bo kochaszbo kochasz jes­teś niez­niszczal­nyjes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśbo jes­teś kochanyże jes­teś sil­ny bo maszsil­ny bo masz siłejes­teś sil­ny bo kochaszsil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­nybo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśjes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochanyże jes­teś sil­ny bo masz siłejes­teś sil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­nysil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśbo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochanyjes­teś sil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśsil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany

- Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem! Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień - roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk - uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu poddaje.Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia