Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany.


myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany
duch_sumieniamyśliszże jes­teśsil­nybo maszsiłewładzejes­teśbo kochaszjes­teś niez­niszczal­nybo jes­teśkochanyże jes­teś sil­nysil­ny bo maszbo masz siłejes­teś sil­nysil­ny bo kochaszbo kochasz jes­teś niez­niszczal­nyjes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśbo jes­teś kochanyże jes­teś sil­ny bo maszsil­ny bo masz siłejes­teś sil­ny bo kochaszsil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­nybo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśjes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochanyże jes­teś sil­ny bo masz siłejes­teś sil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­nysil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśbo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochanyjes­teś sil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teśsil­ny bo kochasz jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany

A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem!  -Dave Mustaine
a żeli-za­bijesz-człowieka-jes­teś-mor­dercą-za­bijesz wielu-a jes­teś-zdo­bywcą-za­bij ich-wszys­tkich- jes­teś-bogiem 
Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia  -Joseph Murphy
jes­teś-dziec­kiem-życia-bez-gra­nic-jes­teś-dziec­kiem-wie­cznoś-ty właśnie-jes­teś-cu­dem-stworzenia