Myśmy tak od­bieg­li od in­nych na­rodów, że święci­my klęski, gdy tam­te święcą zwycięstwa.


myśmy-tak-od­bieg­li-od in­nych-na­rodów-że świę­my-klęski-gdy-tam­te-święcą-zwycięstwa
roman dmowskimyśmytakod­bieg­liod in­nychna­rodówże święci­myklęskigdytam­teświęcązwycięstwamyśmy taktak od­bieg­liod­bieg­li od in­nychod in­nych na­rodówże święci­my klęskigdy tam­tetam­te święcąświęcą zwycięstwamyśmy tak od­bieg­litak od­bieg­li od in­nychod­bieg­li od in­nych na­rodówgdy tam­te święcątam­te święcą zwycięstwamyśmy tak od­bieg­li od in­nychtak od­bieg­li od in­nych na­rodówgdy tam­te święcą zwycięstwamyśmy tak od­bieg­li od in­nych na­rodów

Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. -Roman Dmowski
myśmy-tak-odbiegli-od-innych-narodów-że-święcimy-klęski-gdy-tamte-święcą-zwycięstwa
Wciąż słońce świeci Choć już połowa września Py­tam dlaczego  -Lola_♡
wciąż-słoń-świeci-choć-już-połowa-września-py­tam-dlaczego