Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.


myśmy-tak-odbiegli-od-innych-narodów-że-święcimy-klęski-gdy-tamte-święcą-zwycięstwa
roman dmowskimyśmytakodbiegliodinnychnarodówżeświęcimyklęskigdytamteświęcązwycięstwamyśmy taktak odbiegliodbiegli odod innychinnych narodówże święcimyświęcimy klęskigdy tamtetamte święcąświęcą zwycięstwamyśmy tak odbieglitak odbiegli ododbiegli od innychod innych narodówże święcimy klęskigdy tamte święcątamte święcą zwycięstwamyśmy tak odbiegli odtak odbiegli od innychodbiegli od innych narodówgdy tamte święcą zwycięstwamyśmy tak odbiegli od innychtak odbiegli od innych narodów

Myśmy tak od­bieg­li od in­nych na­rodów, że święci­my klęski, gdy tam­te święcą zwycięstwa. -Roman Dmowski
myśmy-tak-od­bieg­li-od in­nych-na­rodów-że świę­my-klęski-gdy-tam­te-święcą-zwycięstwa
Czy powrócą jeszcze tamte czasy, gdy zakochany mężczyzna szukał Wielkiego lub Małego Wozu na niebie, a nie w garażu. -Anonim
czy-powrócą-jeszcze-tamte-czasy-gdy-zakochany-mężczyzna-szukał-wielkiego-lub-małego-wozu-na-niebie-a-nie-w-garażu
Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą, musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa -Zig Ziglar
jesteś-urodzony-by-zwyciężać-jednakże-aby-być-zwycięzcą-musisz-zaplanować-zwycięstwo-przygotować-ę-do-zwycięstwa-i-oczekiwać-zwycięstwa
Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa. -Zig Ziglar
jesteś-urodzony-by-zwyciężać-jednakże-aby-być-zwycięzcą-musisz-zaplanować-zwycięstwo-przygotować-ę-do-zwycięstwa-i-oczekiwać