My house is my castle - mój dom jest moją twierdzą.


my-house-is-my-castle-mój-dom-jest-moją-twierdzą
anonimmyhouseismycastlemójdomjestmojątwierdząmy househouse isis mymy castlecastlemójmój domdom jestjest mojąmoją twierdząmy house ishouse is myis my castlemy castlemój dommój dom jestdom jest mojąjest moją twierdząmy house is myhouse is my castleis my castlemój dom jestmój dom jest mojądom jest moją twierdząmy house is my castlehouse is my castlemój dom jest mojąmój dom jest moją twierdzą

Mój dom jest moją twierdzą. -Edward Cok
mój-dom-jest moją-twierdzą
Twoja miłość to zaciszny dom, znalazł w nim schronienie mój ptasi niepokój. -Józef Braun
twoja-miłość-to-zaciszny-dom-znalazł-w-nim-schronienie-mój-ptasi-niepokój
Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie!  -Julian Tuwim
oto-dom-mój-czte­ry-ściany-wiersza-w-mo­jej-pięknej-ojczyźnie-polszczyźnie