My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie.


my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
jeremi przyboramyjesteśmytaniedraniedranieniesłychaniemy jesteśmyjesteśmy tanietanie draniedranie tanietanie niesłychaniemy jesteśmy taniejesteśmy tanie draniedranie tanie niesłychaniemy jesteśmy tanie dranie

W ciepłym klimacie najłatwiej wyrastają zimni dranie.W ciepłym kli­macie najłat­wiej wy­ras­tają zim­ni dranie.Py­tanie jest po­bożnością myśli.Czy­tanie, po­wodu­je poznawanie.Tanie sukcesy drogo kosztują.Tanie sukcesy drogo kosztują