My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie.


my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
jeremi przyboramyjesteśmytaniedraniedranieniesłychaniemy jesteśmyjesteśmy tanietanie draniedranie tanietanie niesłychaniemy jesteśmy taniejesteśmy tanie draniedranie tanie niesłychaniemy jesteśmy tanie dranie

W ciepłym klimacie najłatwiej wyrastają zimni dranie. -Anonim
w-ciepłym-klimacie-najłatwiej-wyrastają-zimni-dranie
W ciepłym kli­macie najłat­wiej wy­ras­tają zim­ni dranie. -Władysław Grzeszczyk
w ciepłym-kli­macie-najłat­wiej-wy­ras­tają-zim­-dranie