My nie kochamy się - my tylko wytwarzamy miłość między sobą.


my-nie-kochamy-ę-my-tylko-wytwarzamy-miłość-między-sobą
witold gombrowiczmyniekochamysięmytylkowytwarzamymiłośćmiędzysobąmy nienie kochamykochamy sięmymy tylkotylko wytwarzamywytwarzamy miłośćmiłość międzymiędzy sobąmy nie kochamynie kochamy siękochamy sięmy tylkomy tylko wytwarzamytylko wytwarzamy miłośćwytwarzamy miłość międzymiłość między sobąmy nie kochamy sięnie kochamy sięmy tylko wytwarzamymy tylko wytwarzamy miłośćtylko wytwarzamy miłość międzywytwarzamy miłość między sobąmy nie kochamy sięmy tylko wytwarzamy miłośćmy tylko wytwarzamy miłość międzytylko wytwarzamy miłość między sobą

Ilekroć kochamy, zawsze kochamy tak, jak po raz pierwszy. Każda nowa miłość zwiększa siłę naszych namiętności. -Oscar Wilde
ilekroć-kochamy-zawsze-kochamy-tak-jak-po-raz-pierwszy-każda-nowa-miłość-zwiększa-łę-naszych-namiętnoś
Miłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas. -Gabriel Laub
miłość-to-najwyższy-stopień-egoizmu-kochamy-nie-tylko-naszego-partnera-ale-też-jego-zdolność-kochania-nas
Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości? -Anna Kamieńska
nie-można-kochać-za-bardzo-zawsze-kochamy-za-ło-bo-to-co-wydaje-nam-ę-nadmiarem-to-może-miłość-siebie-lub-miłość-miłoś
Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze, co na nas nałożono - to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem. -Rainer Maria Rilke
miłość-to-sprawa-trudna-wzajemna-miłość-między-dwojgiem-ludzi-to-może-najtrudniejsze-co-na-nas-nałożono-to-zadanie-wobec-którego-każde