My rządzimy światem, a nami kobiety.


my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
winston churchillmyrządzimyświatemnamikobietymy rządzimyrządzimy światemnami kobietymy rządzimy światema nami kobiety

Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety.Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety.Wszyscy mężowie rządzą kobietami, my wszystkimi mężami, nami zaś kobiety.Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma.Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce.Miłość nie sposób na równo kłaść z pla­nami. Pla­ny cza­sami zmieniamy, miłość zaś ste­ruje Nami.