Myj ręce przed podaniem łapówki.


myj-rę-przed-podaniem-łapówki
kazimierz słomińskimyjręceprzedpodaniemłapówkimyj ręceręce przedprzed podaniempodaniem łapówkimyj ręce przedręce przed podaniemprzed podaniem łapówkimyj ręce przed podaniemręce przed podaniem łapówkimyj ręce przed podaniem łapówki

Do­mowa Kura Ku­ra z dużym kuspanem Do­na co nie był Panem Do do­mu skusiła. A Don ją pod­du­sił Na gęś przed podaniem.Mówią, że pal­ce były przed wi­del­cem, a ręce przed nożem.Myj­cie owo­ce zakazane! Kto bie­rze łapówki, nie wart złotówki.Purytanin uwielbia dziewice i składa przed nimi ręce w modlitwie, muszkieter kocha kobiety i bierze je w ramiona.Kiedy byłem mały, miałem bar­dzo ma­giczne mo­ce: wys­tar­czyło, aby unieścić mo­je ręce przed oczy­ma tak, aby stały się niewidzialne.