Nąjniemoralniejszą działalnością człowieka jest polityka, składa się bowiem z występków największych, najbezczelniejszych, bezkarnych i sławionych.


nąjniemoralniejszą-działalnośą-człowieka-jest-polityka-składa-ę-bowiem-z-występków-największych-najbezczelniejszych-bezkarnych-i
aleksander Świętochowskinąjniemoralniejsządziałalnościączłowiekajestpolitykaskładasiębowiemwystępkównajwiększychnajbezczelniejszychbezkarnychsławionychnąjniemoralniejszą działalnościądziałalnością człowiekaczłowieka jestjest politykaskłada sięsię bowiembowiem zz występkówwystępków największychbezkarnych ii sławionychnąjniemoralniejszą działalnością człowiekadziałalnością człowieka jestczłowieka jest politykaskłada się bowiemsię bowiem zbowiem z występkówz występków największychbezkarnych i sławionychnąjniemoralniejszą działalnością człowieka jestdziałalnością człowieka jest politykaskłada się bowiem zsię bowiem z występkówbowiem z występków największychnąjniemoralniejszą działalnością człowieka jest politykaskłada się bowiem z występkówsię bowiem z występków największych

Jedną z największych pociech tego życia jest przyjaźń, a jedną z największych pociech przyjaźni jest to, że masz kogoś, komu możesz zawierzyć swój sukces. . -A. Manzoni
jedną-z-największych-pociech-tego-życia-jest-przyjaźń-a-jedną-z-największych-pociech-przyjaź-jest-to-że-masz-kogoś-komu-możesz-zawierzyć
Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz
jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Polityka jest sztuką możliwości. Całe życie jest polityką. -Cesare Pavese
polityka-jest-sztuką-możliwoś-całe-życie-jest-polityką
Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości... -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości. -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości… -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś