Nąjniemoralniejszą działalnością człowieka jest polityka, składa się bowiem z występków największych, najbezczelniejszych, bezkarnych i sławionych.


nąjniemoralniejszą-działalnośą-człowieka-jest-polityka-składa-ę-bowiem-z-występków-największych-najbezczelniejszych-bezkarnych-i
aleksander Świętochowskinąjniemoralniejsządziałalnościączłowiekajestpolitykaskładasiębowiemwystępkównajwiększychnajbezczelniejszychbezkarnychsławionychnąjniemoralniejszą działalnościądziałalnością człowiekaczłowieka jestjest politykaskłada sięsię bowiembowiem zz występkówwystępków największychbezkarnych ii sławionychnąjniemoralniejszą działalnością człowiekadziałalnością człowieka jestczłowieka jest politykaskłada się bowiemsię bowiem zbowiem z występkówz występków największychbezkarnych i sławionychnąjniemoralniejszą działalnością człowieka jestdziałalnością człowieka jest politykaskłada się bowiem zsię bowiem z występkówbowiem z występków największychnąjniemoralniejszą działalnością człowieka jest politykaskłada się bowiem z występkówsię bowiem z występków największych

Jedną z największych pociech tego życia jest przyjaźń, a jedną z największych pociech przyjaźni jest to, że masz kogoś, komu możesz zawierzyć swój sukces. .Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.Polityka jest sztuką możliwości. Całe życie jest polityką.Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości...Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości.Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości…