Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu.


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
andrzej coryellna małychcmen­tarzachzmar­limówiąso­biepo imieniuna małych cmen­tarzachcmen­tarzach zmar­lizmar­li mówiąmówią so­bieso­bie po imieniuna małych cmen­tarzach zmar­licmen­tarzach zmar­li mówiązmar­li mówią so­biemówią so­bie po imieniuna małych cmen­tarzach zmar­li mówiącmen­tarzach zmar­li mówią so­biezmar­li mówią so­bie po imieniuna małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­biecmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu

Fut­ro jest cmen­tarzem. Ko­bieta nie po­win­na no­sić na so­bie cmentarza. -Brigitte Bardot
fut­ro-jest cmen­tarzem-ko­bieta nie po­win­na-no­ć-na so­bie-cmentarza
Pycha małych po­lega na ciągłym mówieniu o so­bie sa­mym; pycha wiel­kich na niemówieniu o so­bie nigdy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
pycha-łych-po­lega-na ągłym-mówieniu-o so­bie-­mym-pycha-wiel­kich-na niemówieniu-o so­bie-nigdy
To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia. -Saavedra Miguel de Cervantes
to wiel­ka-­jem­­ca-jak człowiek-po­winien-postępo­wać-by nie zmar­no­wać-so­bie-życia
Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat
ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią