Na świecie is­tnieją ludzie wrażli­wi, tyl­ko się uk­ry­wają, bo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcych.


na świecie-is­tnieją-ludzie-wrażli­wi-tyl­ko ę-uk­ry­wają-bo gdy­by ę-ujaw­­li-to in­-pat­rzy­li-by na nich-jak na obcych
ryderna świecieis­tniejąludziewrażli­wityl­ko sięuk­ry­wająbo gdy­by sięujaw­ni­lito in­nipat­rzy­liby na nichjak na obcychna świecie is­tniejąis­tnieją ludzieludzie wrażli­wityl­ko się uk­ry­wająbo gdy­by się ujaw­ni­liujaw­ni­li to in­nito in­ni pat­rzy­lipat­rzy­li by na nichby na nich jak na obcychna świecie is­tnieją ludzieis­tnieją ludzie wrażli­wibo gdy­by się ujaw­ni­li to in­niujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­lito in­ni pat­rzy­li by na nichpat­rzy­li by na nich jak na obcychna świecie is­tnieją ludzie wrażli­wibo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­liujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nichto in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcychbo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nichujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcych

Nie tyl­ko ludzie, ich pla­ny i rachu­by is­tnieją na świecie. By­tują również na nim za­raz­ki gruźlicy. -Paweł Jasienica
nie-tyl­ko-ludzie-ich-pla­ny-i rachu­by-is­tnieją-na świecie-by­tują również-na nim-za­raz­ki-gruźlicy
Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-która-pat­rzy-na jed­ne­go-tyl­ko-mężczyznę-al­bo-na jed­ne­go-tyl­ko-nie pat­rzy- na­suwa-to ­mo-podejrzenie