Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój.


na drze­wie-mil­cze­nia-wi­-­go-owoc- spokój
arthur schopenhauerna drze­wiemil­cze­niawi­sije­goowoc spokójna drze­wie mil­cze­niamil­cze­nia wi­siwi­si je­goje­go owocna drze­wie mil­cze­nia wi­simil­cze­nia wi­si je­gowi­si je­go owocna drze­wie mil­cze­nia wi­si je­gomil­cze­nia wi­si je­go owocna drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc

Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 
mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku
To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów. -Emmalice
to-że mil­czę-nie oz­nacza-że nie mam-nic-do po­wie­dze­nia-wręcz prze­ciw­nie-gdyż-na końcu-języ­ka-mam-ty­ą-słów
Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Słowa to ele­ment mil­cze­nia, które da się powiedzieć. -Jeanette Winterson
słowa-to ele­ment-mil­cze­nia-które-da ę-powiedzieć