Na Ja­pońskiej kuchen­ce: Nie sto­sować w in­nym celu. (No te­raz do­piero mnie zaciekawiło) 


na ja­pońskiej-kuchen­-nie-sto­sować-w in­nym-celu-no-te­raz-do­piero-mnie-zaciekawiło 
tsanyona ja­pońskiejkuchen­ceniesto­sowaćw in­nymcelunote­razdo­pieromniezaciekawiło na ja­pońskiej kuchen­cenie sto­sowaćsto­sować w in­nymw in­nym celu(no te­razte­raz do­pierodo­piero mniemnie zaciekawiło) nie sto­sować w in­nymsto­sować w in­nym celu(no te­raz do­pierote­raz do­piero mniedo­piero mnie zaciekawiło) nie sto­sować w in­nym celu(no te­raz do­piero mniete­raz do­piero mnie zaciekawiło) (no te­raz do­piero mnie zaciekawiło) 

Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. -Juliusz Słowacki
otom-ja-sam-jak-drzewo-zwarzone-od-kiś-sto-we-mnie-żądz-sto-uczuć-sto-uwiędłych-liś
Na opa­kowa­niu mydła: Na­leży sto­sować jak nor­malne mydło. (To ma być instrukcja?)  -Tsanyo
na opa­kowa­niu-mydła-na­ży-sto­sować-jak nor­malne-mydło-to- być-instrukcja 
Słychać kuchen­ny dźwięk to pewnie Roz­drab­niany mózg Na sto­le ga­zeta klucze łyżeczka Oraz Tu­wim i kawa Niedo­pita pod stołem Pisze palcem Wy­ciąga dłonie Do lustra  -LunaLove
słychać-kuchen­ny-dźwięk-to pewnie-roz­drab­niany-mózg-na-sto­-ga­zeta-klucze-łyżeczka-oraz-tu­wim-i kawa-niedo­pita-pod-stołem-pisze