Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność.


na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
jerzy drobnikna każdymszczy­ciejest tyl­koświatłochłódi samotnośćna każdym szczy­cieszczy­cie jest tyl­kojest tyl­ko światłochłód i samotnośćna każdym szczy­cie jest tyl­koszczy­cie jest tyl­ko światłona każdym szczy­cie jest tyl­ko światło

Miłość jest jak sta­nie na szczy­cie stro­mej góry - ry­zyko og­romne, ale ja­kie piękne widoki! – Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Mar­mu­rowy chłód; ogarnął mnie chłód głębo­kiego szoku.