Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół.


na końcu-będziemy-pa­mięć-nie słowa-naszych-wrogów-ale-mil­cze­nie-naszych-przyjaciół
martin luther kingna końcubędziemypa­miętaćnie słowanaszychwrogówalemil­cze­nieprzyjaciółna końcu będziemybędziemy pa­miętaćpa­miętać nie słowanie słowa naszychnaszych wrogówale mil­cze­niemil­cze­nie naszychnaszych przyjaciółna końcu będziemy pa­miętaćbędziemy pa­miętać nie słowapa­miętać nie słowa naszychnie słowa naszych wrogówale mil­cze­nie naszychmil­cze­nie naszych przyjaciółna końcu będziemy pa­miętać nie słowabędziemy pa­miętać nie słowa naszychpa­miętać nie słowa naszych wrogówale mil­cze­nie naszych przyjaciółna końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszychbędziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów

Lepiej rozpoznajemy wartość naszych nie przyjaciół niż naszych przyjaciół. -Charles Chincholle
lepiej-rozpoznajemy-wartość-naszych-nie-przyjaciół-ż-naszych-przyjaciół
Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie. -Gilbert Keith Chesterton
bib­lia-na­kazu­-nam-kochać-zarówno-naszych-bliźnich-jak i naszych-wrogów-praw­do­podob­nie dla­tego-po­nieważ-z re­guły
Prawdziwych przyjaciół poznajemy raczej nie w biedzie, ale po tym, czy potrafią się cieszyć z naszych sukcesów razem z nami. -Marcin Gnat
prawdziwych-przyjaciół-poznajemy-raczej-nie-w-biedzie-ale-po-tym-czy-potrafią-ę-cieszyć-z-naszych-sukcesów-razem-z-nami
Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków. -Harold Nicholson
kpimy-z-kiczów-naszych-rodziców-wyśmiewamy-kicze-naszych-dziadków-i-podziwiamy-kicze-naszych-pradziadków
Nasze smutki są radościami naszych wrogów. -Ajschylos
nasze-smutki-są-radościami-naszych-wrogów