Na miłość Boską, pozwólcie mi spo­koj­nie umrzeć.


na miłość-boską-pozwólcie-mi spo­koj­nie-umrzeć
françois-marie arouet de voltaire (wolter)na miłośćboskąpozwólciemi spo­koj­nieumrzećna miłość boskąpozwólcie mi spo­koj­niemi spo­koj­nie umrzećpozwólcie mi spo­koj­nie umrzeć

Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale. -Jeanette Winterson
gdy-py­tasz-dlacze­go-nie mogę-cię-kochać-spo­koj­niej-od­po­wiadam-że kochać-spo­koj­niej-to nie kochać-wcale
W cza­sach nies­po­koj­nych rządzą na­mi psycho­paci, w spo­koj­nych my ich sądzimy. -Ernst Kretschmer
w cza­sach-nies­po­koj­nych-rządzą-na­mi-psycho­paci-w spo­koj­nych-my ich-sądzimy
Miłośc po to jest, by ser­ce miało czym od­dychać a dusza wzle­ciała do nieba wy­soko, by On mógł usnąć spo­koj­ny o nasz dob­ry sen... -kamilka_509
miłośc-po to jest-by ser­-miało-czym-od­dychać-a dusza-wzle­ciała-do nieba-wy­soko-by on mógł-usnąć-spo­koj­ny-o nasz-dob­ry
- Bo­ga nie ma - od­rzekła spo­koj­nie. - Niebo jest pus­te. - A po­tem do­dała: - Miłość jest naszą re­ligią, w nią mu­simy wierzyć. -Maria Nurowska
 bo­ga-nie  - od­rzekła-spo­koj­nie- niebo-jest pus­te- a po­tem-do­dała- miłość-jest naszą-re­ligią-w ą-mu­simy
Dzięki przy­jaźni staję się spo­koj­niej­szy, dzięki spo­kojo­wi bar­dziej przyjazny. -Jan Kochanowski
dzięki-przy­jaź-staję ę-spo­koj­niej­szy-dzięki-spo­kojo­wi-bar­dziej-przyjazny