Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą.


na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą
władysław grzeszczykna niektórychtyl­kowte­dymożnaliczyćgdy sięjużnie licząna niektórych tyl­kotyl­ko wte­dywte­dy możnamożna liczyćgdy się jużjuż nie licząna niektórych tyl­ko wte­dytyl­ko wte­dy możnawte­dy można liczyćgdy się już nie licząna niektórych tyl­ko wte­dy możnatyl­ko wte­dy można liczyćna niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć

Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Anonim
na-których-tylko-wtedy-można-liczyć-gdy-ę-już-nie-liczą
Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno
nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Te­raz już wiem, że nie kłamałeś tyl­ko wte­dy, gdy się przedstawiałeś. -Zielona15
te­raz-już-wiem-że nie kłamałeś-tyl­ko-wte­dy-gdy ę-przedstawiałeś
O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada. -Tadeusz Kotarbiński
o wol­ność-można-wal­czyć-­gal­nie-do­piero-wte­dy-gdy ę-ją już-posiada
Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma. -Epikur
Śmierć-wca­-nas-nie do­tyczy-bo gdy-my is­tnieje­my-śmierć-jest nieobec­na-a gdy-tyl­ko-śmierć ę-po­jawi-wte­dy-nas-już-nie