na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło 


na okrągło-ągłymi-okrągłościami-okrężnie-okrążany-myśli-okrągłe-z-kującymi-środ­ka­mi-okręgów-bolą-koło-zaokrągla-ból
dooorotisna okrągłociągłymiokrągłościamiokrężnieokrążanymyśliokrągłekującymiśrod­ka­miokręgówbolącekołozaokrąglabólmi­lionbóliokrągłytoczysięokrągleboląokropnienaokrągło na okrągło ciągłymiciągłymi okrągłościamiokrągłościami okrężnieokrężnie okrążanyokrążany myślimyśli okrągłeokrągłe zz kującymikującymi środ­ka­miśrod­ka­mi okręgówokręgów bolącebolące kołokoło zaokrąglazaokrągla bólból mi­lionmi­lion bólibóli okrągłyokrągły kołokoło toczytoczy sięsię okrągleokrągle myślimyśli boląbolą okropnieokropnie nana okrągło na okrągło ciągłymi okrągłościamiciągłymi okrągłościami okrężnieokrągłościami okrężnie okrążanyokrężnie okrążany myśliokrążany myśli okrągłemyśli okrągłe zokrągłe z kującymiz kującymi środ­ka­mikującymi środ­ka­mi okręgówśrod­ka­mi okręgów boląceokręgów bolące kołobolące koło zaokrąglakoło zaokrągla bólzaokrągla ból mi­lionból mi­lion bólimi­lion bóli okrągłybóli okrągły kołookrągły koło toczykoło toczy siętoczy się okrąglesię okrągle myśliokrągle myśli boląmyśli bolą okropniebolą okropnie naokropnie na okrągło 

mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią!  -cala_ja
mo­-myśli-jak­by-wściek­-muchy-nad-pad­liną-krążą-w koło-i nie giną-tak-cię-lubią 
Bełędne koło toczy się kieliszek za kieliszkiem . Toczę się ra­zem z nim po miękkiej tra­wie, aż w twe ramiona. -artpopdite
bełędne-koło-toczy-ę-kieliszek-za kieliszkiem-toczę ę-ra­zem-z nim-po-miękkiej-tra­wie-aż-w twe-ramiona
Wszystko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu. -Friedrich Nietzsche
wszystko-idzie-wszystko-powraca-wiecznie-toczy-ę-koło-bytu
Krążenie ludzi koło siebie jest po­dob­ne do krążenia koło siebie gwiazd-jest równie sa­mot­ne i równie związane  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
krążenie-ludzi-koło-siebie-jest po­dob­ne-do krążenia-koło-siebie-gwiazd-jest-równie-­­ne-i równie-związane