na pier­wszy rzut oka on ją kocha lecz rzut drugi ten mit burzy poeta wyklety 


na pier­wszy-rzut-oka-on-ją kocha-lecz-rzut-drugi-ten-mit-burzy-poeta-wyklety 
poeta wyklętyna pier­wszyrzutokaonją kochaleczdrugitenmitburzypoetawyklety na pier­wszy rzutrzut okaoka onon ją kochają kocha leczlecz rzutrzut drugidrugi tenten mitmit burzyburzy poetapoeta wyklety na pier­wszy rzut okarzut oka onoka on ją kochaon ją kocha leczją kocha lecz rzutlecz rzut drugirzut drugi tendrugi ten mitten mit burzymit burzy poetaburzy poeta wyklety na pier­wszy rzut oka onrzut oka on ją kochaoka on ją kocha leczon ją kocha lecz rzutją kocha lecz rzut drugilecz rzut drugi tenrzut drugi ten mitdrugi ten mit burzyten mit burzy poetamit burzy poeta wyklety na pier­wszy rzut oka on ją kocharzut oka on ją kocha leczoka on ją kocha lecz rzuton ją kocha lecz rzut drugiją kocha lecz rzut drugi tenlecz rzut drugi ten mitrzut drugi ten mit burzydrugi ten mit burzy poetaten mit burzy poeta wyklety 

Żyję na tym świecie zbyt długo, by wiedzieć, że należy przyjrzeć się uważnie po raz drugi wszystkiemu, co na pierwszy rzut oka budzi moje zaufanie bez zastrzeżeń. -Josh Billings
Żyję-na-tym-świecie-zbyt-długo-by-wiedzieć-że-należy-przyjrzeć-ę-uważnie-po-raz-drugi-wszystkiemu-co-na-pierwszy-rzut-oka-budzi-moje
Rzut oka jednej kobiety na drugą przypomina kontrolę bagażu na cle. -Krecia Pataczkówna
rzut-oka-jednej-kobiety-na-drugą-przypomina-kontrolę-bagażu-na-cle
Rzut oka na świat wykazuje, że okropności nie są niczym innym jak realizmem. -Alfred Hitchcock
rzut-oka-na-świat-wykazuje-że-okropnoś-nie-są-niczym-innym-jak-realizmem
To, co na pierwszy rzut oka wydaje się ogromnie ciężkie, miłość uczyni bardzo lekkim. -Christopher Harvey
to-co-na-pierwszy-rzut-oka-wydaje-ę-ogromnie-ężkie-miłość-uczyni-bardzo-lekkim