Na początku była chuć. Nic prócz niej, a wszys­tko w niej.


na początku-była-chuć-nic prócz-niej-a wszys­tko-w niej
stanisław przybyszewskina początkubyłachućnic prócznieja wszys­tkow niejna początku byłabyła chućnic prócz nieja wszys­tko w niejna początku była chuć

Na początku była chuć! Nic prócz niej, a wszystko w niej. -Stanisław Przybyszewski
na-początku-była-chuć-nic-prócz-niej-a-wszystko-w-niej
Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszys­tko; mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe
mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszys­tko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym
Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe
mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszystko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym
Nic in­ne­go nie znam ani wiem, ani mam - prócz niej. -Johann Wolfgang Goethe
nic-in­ne­go-nie znam-ani-wiem-ani-mam- prócz-niej
Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. -Autor nieznany
nie-wiem-czy-życie-jest sil­niej­sze-od śmier­-ale-miłość-była-sil­niej­sza-od obu
Nie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebie, która żyje w in­nych, która jest w to­bie. Wy­soko na wy­sokościach wszys­tko jest jednym. -Pierre Teilhard de Chardin
nie- nic-cen­niej­sze­go-od tej cząstki-ciebie-która-żyje-w in­nych-która-jest w to­bie-wy­soko na wy­sokościach-wszys­tko