Na początku była chuć. Nic prócz niej, a wszys­tko w niej.


na początku-była-chuć-nic prócz-niej-a wszys­tko-w niej
stanisław przybyszewskina początkubyłachućnic prócznieja wszys­tkow niejna początku byłabyła chućnic prócz nieja wszys­tko w niejna początku była chuć

Na początku była chuć! Nic prócz niej, a wszystko w niej.Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszys­tko; mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym.Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym.Nic in­ne­go nie znam ani wiem, ani mam - prócz niej.Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu.Nie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebie, która żyje w in­nych, która jest w to­bie. Wy­soko na wy­sokościach wszys­tko jest jednym.