Na ra­zie wal­czę o siebie. Jeśli chcesz możesz mi pomóc.


na ra­zie-wal­czę-o siebie-jeśli chcesz-możesz-mi pomóc
opuszczonana ra­ziewal­częo siebiejeśli chceszmożeszmi pomócna ra­zie wal­częwal­czę o siebiejeśli chcesz możeszmożesz mi pomócna ra­zie wal­czę o siebiejeśli chcesz możesz mi pomóc

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.Cze­mu wal­czę by żyć, jeśli żyję tyl­ko by walczyć.Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee! Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.