Na stos resztek pod stołem gro­mada Siedzę, palę, be­kam, piję - w po­jedynkę wypada 


na stos-resztek-pod-stołem-gro­mada-siedzę-palę-be­kam-piję- w po­jedynkę-wypada 
kazik staszewskina stosresztekpodstołemgro­madasiedzępalębe­kampiję w po­jedynkęwypada na stos resztekresztek podpod stołemstołem gro­madagro­mada siedzę w po­jedynkę wypada na stos resztek podresztek pod stołempod stołem gro­madastołem gro­mada siedzęna stos resztek pod stołemresztek pod stołem gro­madapod stołem gro­mada siedzęna stos resztek pod stołem gro­madaresztek pod stołem gro­mada siedzę

Piję. Os­tatnio bar­dzo często piję. Pełne szklan­ki przechylam. Dużo piję. Lu­bię pić. Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję. Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam. -zielarka1
piję-os­tatnio-bar­dzo-często-piję-pełne-szklan­ki-przechylam-dużo-piję-lu­bię-pić-al­bo-nie lu­bię-tyl­ko-tak-po pros­-piję
Cza­sem czuję się jak przy­bysz z in­nej pla­nety - nie piję, nie palę, nie ćpam, sza­nuję ko­biety i wierzę w miłość. -Autor nieznany
cza­sem-czuję ę-jak przy­bysz-z in­nej-pla­nety- nie piję-nie palę-nie ćpam-sza­nuję-ko­biety-i wierzę-w miłość
ty­le się naczyniła, raz miską, to li­te­ratką była, na nic wy­siłki, staranie, pod stołem było rozdanie  -tusiak
ty­ ę-naczyniła-raz-miską-to li­te­ratką-była-na-nic-wy­łki-staranie-pod-stołem-było-rozdanie