na twoich oczach zja­dam Swój rozum najsłod­szy smak... rozpływam się w Swych ustach 


na twoich-oczach-zja­dam-swój-rozum-najsłod­szy-smak-rozpływam ę-w-swych-ustach 
starlightna twoichoczachzja­damswójrozumnajsłod­szysmakrozpływam sięswychustach na twoich oczachoczach zja­damzja­dam swójswój rozumrozum najsłod­szynajsłod­szy smaksmak rozpływam sięrozpływam się ww swychswych ustach na twoich oczach zja­damoczach zja­dam swójzja­dam swój rozumswój rozum najsłod­szyrozum najsłod­szy smaknajsłod­szy smak rozpływam sięsmak rozpływam się wrozpływam się w swychw swych ustach na twoich oczach zja­dam swójoczach zja­dam swój rozumzja­dam swój rozum najsłod­szyswój rozum najsłod­szy smakrozum najsłod­szy smak rozpływam sięnajsłod­szy smak rozpływam się wsmak rozpływam się w swychrozpływam się w swych ustach na twoich oczach zja­dam swój rozumoczach zja­dam swój rozum najsłod­szyzja­dam swój rozum najsłod­szy smakswój rozum najsłod­szy smak rozpływam sięrozum najsłod­szy smak rozpływam się wnajsłod­szy smak rozpływam się w swychsmak rozpływam się w swych ustach 

Spa­lić się w twoich oczach spłonąć w ramionach rozpłynąć się na twoich ustach za­topić w Ciebie sprag­nionym twój za­pach pul­sujący w żyłach drżąca skóra z roz­koszy uniesienia odurze­ni sobą spełniamy Nasze marze­nia ... 09.07.2015 Malusia_035 Za­pom­nieć się w Twoich źre­nicach, utonąć w Twoich ustach...Smak ust Smak słod­kiej gruszki Sok ściekające po ustach Dot­knę ich palcami Po­całuję namiętnie Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka Tańczy po two­jej twarzy Pal­ce do­tykają ust Sma­kuję sok Do­tykam war­ga­mi pale Za­mykam oczy Podchodzisz Całujesz To ja miałem to zro­bić Wstydzę się swoich myśli Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie Sma­kuje te­raz ciebie Władysław An­drzej Bobrzycki Ub­ra­na tyl­ko w szept twoich słów prze­nikam przez skórę spi­jasz mnie jak najsłod­szy nektar łas­ko­tam podniebienie z każdym łykiem prag­niesz tyl­ko więcej zachłan­nie zdo­bywasz mnie ka­wałek po kawałku kocham kiedy się mną tak de­lek­tu­jesz ... De­dyko­wany ღ 7.08.2015 Malusia_035 me­lodia Twoich kroków na miękkim dywanie od­bi­ja się echem od stóp roz­brzmiewa we mnie szep­tem pożądania smukłością zmysłowych ruchów ob­raz Twoich ust na­malo­wany szminką na lustrze w od­cieniu oberżyny wygładza brze­gi powiek mag­ne­tyz­mem spojrzenia nieod­gadnionych oczu kształt wil­gotnej wargi zos­ta­wiony na kołnierzyku wy­wabia za­kaza­ne myśli ry­sunek spódniczki która kokieteryjnie śliz­ga się po ko­ron­ce cielis­tej pończochy smak mo­jej fantazji zaklęty na ustach skosztuj go  de­likat­ne pociągnięcia sza­rego ołówka głębia Twoich oczu kojący blask tęczówki nie dostrzegasz jak Twój tusz do rzęs zni­ka w na­gości naszych ciał uk­ry­tych pod aksamitem pościeli Nic nie ot­rze twoich gorzkich łez, Na­wet najsłod­sza czekolada…