Na wielu biur­kach stoją te­lefo­ny zadufania.


na wielu-biur­kach-stoją-te­lefo­ny-zadufania
włodzimierz scisłowskina wielubiur­kachstojąte­lefo­nyzadufaniana wielu biur­kachbiur­kach stojąstoją te­lefo­nyte­lefo­ny zadufaniana wielu biur­kach stojąbiur­kach stoją te­lefo­nystoją te­lefo­ny zadufaniana wielu biur­kach stoją te­lefo­nybiur­kach stoją te­lefo­ny zadufaniana wielu biur­kach stoją te­lefo­ny zadufania

Je­zus jest mon­te­rem te­lefo­nicznym w cen­tral­ce me­go życia.Jeszcze nigdy w dziejach wielu nie mówiło wiele do wielu, mając do powiedzenia tak niewiele.To, że da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu, nie oz­nacza, że ktoś do Ciebie zadzwoni.Har­do stoją pus­te kłosy.Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano.Świętych, co stoją w słońcu, znajdujemy w cieniu.