Na wiosnę życie sta­je się bar­dziej radosne.


na wiosnę-życie-sta­ ę-bar­dziej-radosne
bujak bogusławna wiosnężyciesta­je siębar­dziejradosnena wiosnę życieżycie sta­je sięsta­je się bar­dziejbar­dziej radosnena wiosnę życie sta­je siężycie sta­je się bar­dziejsta­je się bar­dziej radosnena wiosnę życie sta­je się bar­dziejżycie sta­je się bar­dziej radosnena wiosnę życie sta­je się bar­dziej radosne

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam