Na wyg­raną pra­cuje się całe życie, przeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili.


na wyg­raną-pra­cuje ę-całe-życie-przeg­ra­na-przychodzi-jed­nak-w jed­nej-chwili
płonącana wyg­ranąpra­cuje sięcałeżycieprzeg­ra­naprzychodzijed­nakw jed­nejchwilina wyg­raną pra­cuje siępra­cuje się całecałe życieprzeg­ra­na przychodziprzychodzi jed­nakjed­nak w jed­nejw jed­nej chwilina wyg­raną pra­cuje się całepra­cuje się całe życieprzeg­ra­na przychodzi jed­nakprzychodzi jed­nak w jed­nejjed­nak w jed­nej chwilina wyg­raną pra­cuje się całe życieprzeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nejprzychodzi jed­nak w jed­nej chwiliprzeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili

Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia
czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo
Całe mo­je życie marzyłam o kimś ta­kim jak Ty, Jed­nak, gdy się zja­wiłeś zro­zumiałam, że Cię nie potrzebuje  -AnDree
całe-mo­-życie-marzyłam-o kimś-­kim-jak ty-jed­nak-gdy ę-zja­wiłeś-zro­zumiałam-że cię-nie potrzebuje 
Całe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową!  -Niusza
całe-życie-pra­cuję-nad-sobą-jak-już-zacznę-cie­szyć ę-szczęściem-swoich-wrogów-wte­dy-osiągnę-­ko­nałość-duchową 
Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian
ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili