Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios.


na­ży-być-sil­nym-jak lew-a za­razem-szlachet­nym-jak kwiat-pop­rzez tre­ning-można-dot­rzeć-do bram-niebios
sosai masutatsu oyamana­leżybyćsil­nymjak lewa za­razemszlachet­nymjak kwiatpop­rzez tre­ningmożnadot­rzećdo bramniebiosna­leży byćbyć sil­nymsil­nym jak lewa za­razem szlachet­nymszlachet­nym jak kwiatpop­rzez tre­ning możnamożna dot­rzećdot­rzeć do bramdo bram niebiosna­leży być sil­nymbyć sil­nym jak lewa za­razem szlachet­nym jak kwiatpop­rzez tre­ning można dot­rzećmożna dot­rzeć do bramdot­rzeć do bram niebiosna­leży być sil­nym jak lewpop­rzez tre­ning można dot­rzeć do brammożna dot­rzeć do bram niebiospop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios

Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym.Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś.Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną.Ka­rol Woj­tyła był dla nasze­go po­kole­nia po­wiewem Wie­czności. Pop­rzez niego Król niebios prze­bywał pośród nas,gładząc z czułością nasze po­liczki i unosząc nas na swoich skrzydłach.Poeta to At­lantyk i lew w jed­nym. Gdy ten pier­wszy nas pochłania, dru­gi nas pożera. Jeśli uj­dziemy kłom, nie uj­dziemy fa­lom. Człowiek, który pot­ra­fi druz­go­tać iluz­je, jest za­razem bes­tią i powodzią.