Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.


na­ży-py­ć-nie o to-czy-zwierzę-mogą-ro­zumo­wać-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
jeremy benthamna­leżypy­taćnie o toczyzwierzętamogąro­zumo­waćanimówićleczcierpiećna­leży py­taćpy­tać nie o toczy zwierzętazwierzęta mogąmogą ro­zumo­waćani czyczy mogąmogą mówićlecz czyczy mogąmogą cierpiećna­leży py­tać nie o toczy zwierzęta mogązwierzęta mogą ro­zumo­waćani czy mogączy mogą mówićlecz czy mogączy mogą cierpiećczy zwierzęta mogą ro­zumo­waćani czy mogą mówićlecz czy mogą cierpieć

Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. -Jeremy Bentham
należy-pytać-nie-o-to-czy-zwierzę-mogą-rozumować-ani-czy-mogą-mówić-lecz-czy-mogą-cierpieć
Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość. -Anthony De Mello
następnym-złudzeniem-jest-myślenie-że-zewnętrzne-wydarzenia-albo-inni-ludzie-mogą-cię-zranić-nie-mogą-to-ty-dajesz-im-tę-możliwość
Kompromisy mogą zawierać tylko ci, których dusza nie zna, co to kompromis. Każde warunki mogą przyjąć jedynie ci, co są niezależni od jakichkolwiek warunków. -Maria Dąbrowska
kompromisy-mogą-zawierać-tylko-których-dusza-nie-zna-co-to-kompromis-każde-warunki-mogą-przyjąć-jedynie-co-są-niezależ-od-jakichkolwiek