Na­par lubczyku Ma­leńka krop­la czaru Miłość i spokój Krys­ty­na Sz. 14.06.2015r.


na­-lubczyku-ma­ńka-krop­-czaru-miłość-i spokój-krys­ty­na-sz-14062015r
krystana­parlubczykuma­leńkakrop­laczarumiłośći spokójkrys­ty­nasz14062015rna­par lubczykulubczyku ma­leńkama­leńka krop­lakrop­la czaruczaru miłośćmiłość i spokóji spokój krys­ty­nakrys­ty­na szna­par lubczyku ma­leńkalubczyku ma­leńka krop­lama­leńka krop­la czarukrop­la czaru miłośćczaru miłość i spokójmiłość i spokój krys­ty­nai spokój krys­ty­na szna­par lubczyku ma­leńka krop­lalubczyku ma­leńka krop­la czaruma­leńka krop­la czaru miłośćkrop­la czaru miłość i spokójczaru miłość i spokój krys­ty­namiłość i spokój krys­ty­na szna­par lubczyku ma­leńka krop­la czarulubczyku ma­leńka krop­la czaru miłośćma­leńka krop­la czaru miłość i spokójkrop­la czaru miłość i spokój krys­ty­naczaru miłość i spokój krys­ty­na sz

Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r.Słowa w ser­cu złóż Czas na opamiętanie Spokój czys­tych dusz Krys­ty­na Sz. 15.04.2015r.Zi­ma w słońcu lśni Sza­rość drzew pok­ryła biel Z so­pel krop­le łez Krys­ty­na Sz. 02.02.2015r.Wiele można, choć ma­leńka tli iskierka. Miłość jest wielka. Krys­ty­na Sz. 02.10.2014r.Gwiaz­dy zasnęły Księżyc w ok­no zagląda Mat­czy­na miłość Krys­ty­na Sz. 09.04.2015r.Mu­zyką świergot Par­kietem gałązki drzew Pta­sie zaloty K.A.Sz.  2015r.05.11.