Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy.


na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
robert louis stevensonna­jok­rutniej­szekłam­stwaczęstosą wy­powiada­new ciszyna­jok­rutniej­sze kłam­stwakłam­stwa częstoczęsto są wy­powiada­nesą wy­powiada­ne w ciszyna­jok­rutniej­sze kłam­stwa częstokłam­stwa często są wy­powiada­neczęsto są wy­powiada­ne w ciszyna­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­nekłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszyna­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy

Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder
naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
Strach przed wyjściem na jaw kłam­stwa, jest często gor­szy niż sa­me je­go konsekwencje. -bloodymery
strach-przed-wyjściem-na jaw-kłam­stwa-jest często-gor­szy-ż-­me-­go-konsekwencje
Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy