na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum.


na­rodziło ę-no­we-marzenie-od­ległe-marzenie-by-poznać-a-nadzieje ę-spełniają-gdy-zmie­rza­my-ku ich-centrum
ishakana­rodziło sięno­wemarzenieod­ległemarzeniebypoznaćnadzieje sięspełniajągdyzmie­rza­myku ichcentrumna­rodziło się no­weno­we marzenieod­ległe marzeniemarzenie byby poznaćnadzieje się spełniająspełniają gdygdy zmie­rza­myzmie­rza­my ku ichku ich centrumna­rodziło się no­we marzenieod­ległe marzenie bymarzenie by poznaća nadzieje się spełniająnadzieje się spełniają gdyspełniają gdy zmie­rza­mygdy zmie­rza­my ku ichzmie­rza­my ku ich centrumod­ległe marzenie by poznaća nadzieje się spełniają gdynadzieje się spełniają gdy zmie­rza­myspełniają gdy zmie­rza­my ku ichgdy zmie­rza­my ku ich centruma nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­mynadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ichspełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum

Marzenie: Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie.Romans - to marzenie człowieka samotnego, a samotność - marzenie człowieka, który ma romans.Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje.Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyćMarzenie podąża swoim szlakiem, nawet jeśli uważa się za myśl.Każde marzenie się spełni, jeśli wcześniej o nim nie zapomnisz.