Na­tura ciągnie wil­ka do lasu.


na­tura-ągnie-wil­ka-do lasu
donatusna­turaciągniewil­kado lasuna­tura ciągnieciągnie wil­kawil­ka do lasuna­tura ciągnie wil­kaciągnie wil­ka do lasuna­tura ciągnie wil­ka do lasu

Le­karz leczy, na­tura uzdrawia. Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.)  -Hipokrates
le­karz-leczy-na­tura-uzdrawia-me­dicus-cu­rat-na­tura-­nat-łac 
Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać. -Lisa See
ale-w głębi-ser­ca-ja także-stoczyłam-swoją-bitwę-walkę-między-moją-praw­dziwą-na­turą-i na­turą-oso­by-którą-po­win­nam