na­turys­tki te­mu się le­piej maja bo za­raz! widzą,ze się podobają 


na­turys­tki-te­mu ę-­piej-maja-bo-za­raz-widząze ę-podobają 
poeta wyklętyna­turys­tkite­mu sięle­piejmajaboza­razwidząze siępodobają na­turys­tki te­mu sięte­mu się le­piejle­piej majamaja bobo za­razna­turys­tki te­mu się le­piejte­mu się le­piej majale­piej maja bomaja bo za­razna­turys­tki te­mu się le­piej majate­mu się le­piej maja bole­piej maja bo za­razna­turys­tki te­mu się le­piej maja bote­mu się le­piej maja bo za­raz

Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu. -Michał Futera
słabi-widzą-przeszkody-silni-widzą-jedynie-cel-a-ci-najlepsi-widzą-przeszkody-i-dążą-do-celu
Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. -Lothar Zenetti
ci-którzy-żyją-nadzieją-widzą-dalej-ci-co-żyją-miłośą-widzą-głębiej-ci-co-żyją-wiarą-widzą-wszystko-w-innym-świetle
Nieszczęściem małych pedantycznych mężczyzn jest, że podobają im się zwykłe duże i rzucające się w oczy kobiety. -Agata Christie
nieszczęściem-łych-pedantycznych-mężczyzn-jest-że-podobają-im-ę-zwykłe-że-i-rzucają-ę-w-oczy-kobiety
Nieszczęściem małych, pedantycznych mężczyzn jest to, że podobają im się zwykle duże i rzucające się w oczy kobiety. -Agata Christie
nieszczęściem-łych-pedantycznych-mężczyzn-jest-to-że-podobają-im-ę-zwykle-że-i-rzucają-ę-w-oczy-kobiety