na­wet cnotliwe chcą być szczęsliwe 


na­wet-cnotliwe-chcą-być-szczęsliwe 
poeta wyklętyna­wetcnotliwechcąbyćszczęsliwe na­wet cnotliwecnotliwe chcąchcą byćbyć szczęsliwe na­wet cnotliwe chcącnotliwe chcą byćchcą być szczęsliwe na­wet cnotliwe chcą byćcnotliwe chcą być szczęsliwe na­wet cnotliwe chcą być szczęsliwe 

Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią. -Oscar Wilde
mężczyź-zawsze-chcą-być-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-zaś-chcą-żeby-mężczyzna-był-ich-ostatnią
Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo. -Aleksander Kumor
na­wet-do bez­pra­wia-ludzie-chcą-so­bie-za­pew­ć-prawo
Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny. -Oscar Wilde
mężczyź-chcą-być-zawsze-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-pragną-być-ostatnią-namiętnośą-mężczyzny
Trze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­ji, na­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych. -Maria Dąbrowska
trze­ba-ludziom-zos­­wić-wol­ność-de­cyz­ji-na­wet-śli-chcą-de­cyz­ji-sza­lonych-al­bo-tragicznych
Wspo­minają, bo chcą być zapamiętani. -Kamila 6
wspo­minają-bo chcą-być-zapamiętani