Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie.


na­wet-człowiek-­­ny-nie mógłby ę-czuć-­­nym-bez-tła-które-tworzą-in­-ludzie
karol irzykowskina­wetczłowieksa­mot­nynie mógłby sięczućsa­mot­nymbeztłaktóretworząin­niludziena­wet człowiekczłowiek sa­mot­nysa­mot­ny nie mógłby sięnie mógłby się czućczuć sa­mot­nymsa­mot­nym bezbez tłaktóre tworzątworzą in­niin­ni ludziena­wet człowiek sa­mot­nyczłowiek sa­mot­ny nie mógłby sięsa­mot­ny nie mógłby się czućnie mógłby się czuć sa­mot­nymczuć sa­mot­nym bezsa­mot­nym bez tłaktóre tworzą in­nitworzą in­ni ludziena­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby sięczłowiek sa­mot­ny nie mógłby się czućsa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nymnie mógłby się czuć sa­mot­nym bezczuć sa­mot­nym bez tłaktóre tworzą in­ni ludziena­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czućczłowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nymsa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym beznie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła

Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski
nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
Nap­rawdę jest się sa­mot­nym bez światła, gdy na­wet cień nam nie towarzyszy. -respirer
nap­rawdę-jest ę-­­nym-bez-światła-gdy-na­wet-cień-nam-nie towarzyszy