Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie.


na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
jacek kaczmarskina­wetdrze­wapróchniejąprzed­wcześniea prze­cieżis­tniejąbezgrzeszniena­wet drze­wadrze­wa próchniejąpróchnieją przed­wcześniea prze­cież is­tniejąis­tnieją bezgrzeszniena­wet drze­wa próchniejądrze­wa próchnieją przed­wcześniea prze­cież is­tnieją bezgrzeszniena­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie

Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją!  -Niusza
is­tnieją-na tym-świecie-pa­sożyty-i co mnie-naj­bar­dziej-prze­raża- na­wet-w ra­zie-woj­ny-nuk­lear­nej- one-przeżyją 
Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem. -Janusz Korczak
jeśli-nie wie­rzysz-w duszę-mu­sisz-prze­cież-uz­nać-że ciało-two­-żyć-będzie-ja­ko-tra­wa-zielo­na-ja­ko-obłok
Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam !  -nasia
cze­mu-oni-od trzech-lat-wy­tykają-mi ten-sam-błąd- prze­cież-widzą- że  żałuje- cier­pię-i ę-pop­ra­wiłam-prze­cież-już