Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy.


na­wet-gwiaz­dy-płaczą-ra­zem-z tym-kto-płacze-w nocy
talmudna­wetgwiaz­dypłacząra­zemz tymktopłaczew nocyna­wet gwiaz­dygwiaz­dy płacząpłaczą ra­zemra­zem z tymkto płaczepłacze w nocyna­wet gwiaz­dy płaczągwiaz­dy płaczą ra­zempłaczą ra­zem z tymkto płacze w nocyna­wet gwiaz­dy płaczą ra­zemgwiaz­dy płaczą ra­zem z tymna­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym

Biedny brylancik z człowieka, bo w sam płacz jest oprawny; kiedy się rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to za nim płaczą. -Alojzy Żółkowski
biedny-brylancik-z-człowieka-bo-w-sam-płacz-jest-oprawny-kiedy-ę-rodzi-to-on-płacze-a-kiedy-umiera-to-za-nim-płaczą
Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. -Halina Ewa Olszewska
cza­sem-na­wet-ka­mienie-płaczą-w og­ro­dach-nies­pełnionych-obietnic
Na­wet niebo płacze zaglądając przez ok­no do mo­jego pokoju. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-niebo-płacze-zaglądając-przez-ok­no-do mo­jego-pokoju