Na­wet mis­trz roz­le­je ...


na­wet-mis­trz-roz­­
cykamna­wetmis­trzroz­le­jena­wet mis­trzmis­trz roz­le­jeroz­le­jena­wet mis­trz roz­le­jemis­trz roz­le­jena­wet mis­trz roz­le­je

Czy jest ta­ki mis­trz, który stworzył sa­mego siebie? Mis­trz krzyw­dy Ci nie zro­bi, prędzej na nim ją do­konasz ...Bo mo­je pra­wo to jest pańskie lewo I znów każe jej być do gra­nic praktyczną. Mis­trz podręczności.Mis­trz uczuł w swej pier­si dech nies­kończo­ności, potężny jak ocean, gdy się pianą zwełni Jes­tem ja i Jes­teś Ty ja uczeń Ty mis­trz. (Frag­ment owie­czki do nauki Jezusowej).ap­te­karzo­wi zep­suł się ze­garek, więc za­niósł go do zegarmistrza. - pański ze­garek ma słabą sprężynę - mówi ze­gar­mis­trz. - mu­si go pan nakręcać dwa ra­zy dzien­nie ... - przed jedze­niem czy po ?