Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną.


na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
ivo andrićna­wetnaj­większepus­ty­niemająswojąwiosnęchoćbynaj­krótsząi niedostrzegalnąna­wet naj­większenaj­większe pus­ty­niepus­ty­nie mająmają swojąswoją wiosnęchoćby naj­krótsząnaj­krótszą i niedostrzegalnąna­wet naj­większe pus­ty­nienaj­większe pus­ty­nie mająpus­ty­nie mają swojąmają swoją wiosnęchoćby naj­krótszą i niedostrzegalnąna­wet naj­większe pus­ty­nie mająnaj­większe pus­ty­nie mają swojąpus­ty­nie mają swoją wiosnęna­wet naj­większe pus­ty­nie mają swojąnaj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę

Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę, choćby najkrótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andric
nawet-największe-pustynie-mają-swoją-wiosnę-choćby-najkrótszą-i-niedostrzegalną
Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane. -Jan Czarny
naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan
obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk
naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem