Na­wet nie wyob­rażasz so­bie siły mil­cze­nia,do­bywa­nego każde­go dnia głosu.


na­wet-nie wyob­rażasz-so­bie-ły-mil­cze­niado­bywa­nego-każde­go-dnia-głosu
kitshna­wetnie wyob­rażaszso­biesiłymil­cze­niado­bywa­negokażde­godniagłosuna­wet nie wyob­rażasznie wyob­rażasz so­bieso­bie siłykażde­go dniadnia głosuna­wet nie wyob­rażasz so­bienie wyob­rażasz so­bie siłykażde­go dnia głosuna­wet nie wyob­rażasz so­bie siły

Mil­cze­nie często by­wa wy­mow­niej­sze, bar­dziej zro­zumiałe, od po­toku słów wy­lewających się na nas każde­go dnia. Uderzające w sa­mo sed­no sprawy... -zuzus
mil­cze­nie-często-by­wa-wy­mow­niej­sze-bar­dziej-zro­zumiałe-od-po­toku-słów-wy­lewających ę-na nas-każde­go-dnia-uderzają
Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym