Na­wet w tłumie czuła się ob­co. W tłumie który tak dob­rze znała. W tłumie który na­zywała rodziną.


na­wet-w tłumie-czuła ę-ob­co-w tłumie-który-tak-dob­rze-znała-w tłumie-który-na­zywała-rodziną
opuszczonana­wetw tłumieczuła sięob­cow tłumiektórytakdob­rzeznałana­zywałarodzinąna­wet w tłumiew tłumie czuła sięczuła się ob­cow tłumie któryktóry taktak dob­rzedob­rze znaław tłumie któryktóry na­zywałana­zywała rodzinąna­wet w tłumie czuła sięw tłumie czuła się ob­cow tłumie który takktóry tak dob­rzetak dob­rze znaław tłumie który na­zywałaktóry na­zywała rodzinąna­wet w tłumie czuła się ob­cow tłumie który tak dob­rzektóry tak dob­rze znaław tłumie który na­zywała rodzinąw tłumie który tak dob­rze znała

Człowiek, który porusza się w tłumie, nie dojdzie dalej niż inni. Ten, który chodzi samotnie, może znaleźć się tam, gdzie nikogo przed nim nie było. -Alan Ashiley - Pitt
człowiek-który-porusza-ę-w-tłumie-nie-dojdzie-dalej-ż-inni-ten-który-chodzi-samotnie-może-znaleźć-ę-tam-gdzie-nikogo-przed-nim-nie-było
Ukiah... haiku inaczej na­wet w tłumie trosk kwiaty kwitną w ogrodzie... tak niekochane  -Maverick123
ukiah-haiku inaczej-na­wet-w tłumie-trosk-kwiaty-kwitną-w ogrodzie-tak-niekochane 
Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug
myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
Które­goś dnia, siedząc w tłumie ludzi słuchając kon­certu, naj­więcej ra­dości dało mi pat­rze­nie na drze­wo rosnące obok. -słońiczka
które­goś-dnia-siedząc-w tłumie-ludzi-słuchając-kon­certu-naj­więcej-ra­doś-dało-mi pat­rze­nie-na drze­wo-rosną-obok