Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności!


nałóg-traktowany-poważnie-praktykowany-z-całą-świadomośą-i-metodą-kryje-w-sobie-wiele-nie-dających-ę-zaprzeczyć-przyjemnoś
michał choromańskinałógtraktowanypoważniepraktykowanycałąświadomościąmetodąkryjesobiewieleniedającychsięzaprzeczyćprzyjemnościnałóg traktowanytraktowany poważniepraktykowany zz całącałą świadomościąświadomością ii metodąkryje ww sobiesobie wielewiele nienie dającychdających sięsię zaprzeczyćzaprzeczyć przyjemnościnałóg traktowany poważniepraktykowany z całąz całą świadomościącałą świadomością iświadomością i metodąkryje w sobiew sobie wielesobie wiele niewiele nie dającychnie dających siędających się zaprzeczyćsię zaprzeczyć przyjemnościpraktykowany z całą świadomościąz całą świadomością icałą świadomością i metodąkryje w sobie wielew sobie wiele niesobie wiele nie dającychwiele nie dających sięnie dających się zaprzeczyćdających się zaprzeczyć przyjemnościpraktykowany z całą świadomością iz całą świadomością i metodąkryje w sobie wiele niew sobie wiele nie dającychsobie wiele nie dających sięwiele nie dających się zaprzeczyćnie dających się zaprzeczyć przyjemności

Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności! Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała?Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość.W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia.Ze wszystkich istot najtrudniejszą do poznania i zgłębienia jest człowiek; najwięcej jest w nim bowiem dwoistości i udania, ukrywania i sztuczności; kryje też w sobie bardzo wiele najrozmaitszych przybudówek i zakamarków.Modlić się to próbować uświadomić sobie obecność Boga i z tą świadomością dać Mu odpowiedź. To próba wzniesienia umysłu i serca do Boga.