Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.


na-ślepym-torze-historii-często-panuje-największy-ruch
arnold joseph toynbeenaślepymtorzehistoriiczęstopanujenajwiększyruchna ślepymślepym torzetorze historiihistorii częstoczęsto panujepanuje największynajwiększy ruchna ślepym torześlepym torze historiitorze historii częstohistorii często panujeczęsto panuje największypanuje największy ruchna ślepym torze historiiślepym torze historii częstotorze historii często panujehistorii często panuje największyczęsto panuje największy ruchna ślepym torze historii częstoślepym torze historii często panujetorze historii często panuje największyhistorii często panuje największy ruch

Największy pożytek z historii to entuzjazm, jaki budzi ona w ludziach.Ludzie wsłuchani w uderzenia zegara historii nie dostrzegają często wstecznego ruchu wskazówek.Dusza kobiety jest jak przejrzysta toń wody, najlżejszy ruch - a kręgi fal, biegnąc jedna za drugą, wprawią w ruch całą powierzchnię.Gdy usiłujemy wyzwolić się od historii, padamy ofiarą historii niezrozumianej. I historią niezrozumianą, mitologią dziejową, jest zawsze każda metafizyka, wszelka ponad czy pozahistoryczna koncepcja życia.Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii.Miłość czyni mężczyznę ślepym, a zaostrza wzrok kobiety.