Na błędach człowiek uczy się rozumu.


na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
anonimnabłędachczłowiekuczysięrozumuna błędachbłędach człowiekczłowiek uczyuczy sięsię rozumuna błędach człowiekbłędach człowiek uczyczłowiek uczy sięuczy się rozumuna błędach człowiek uczybłędach człowiek uczy sięczłowiek uczy się rozumuna błędach człowiek uczy siębłędach człowiek uczy się rozumu

Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same. -Aleksandra_Czarna
uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia. -Krio
gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia
W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc
w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona
Ten jest mądry prawdziwie, kto uczy się na błędach innych. -Publiusz Syrus
ten-jest-mądry-prawdziwie-kto-uczy-ę-na-błędach-innych
Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio
uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych
Gdy­by człowiek uczył się na błędach, to do his­to­rii przechodziłyby głównie po­rażki nie sukcesy. -karaczan19
gdy­by-człowiek-uczył ę-na błędach-to do his­to­rii-przechodziłyby-głównie-po­rażki-nie sukcesy