Na drodze do doskonałości nie obowiązuje ograniczenie szybkości.


na-drodze-do-doskonałoś-nie-obowiązuje-ograniczenie-szybkoś
david johnsonnadrodzedodoskonałościnieobowiązujeograniczenieszybkościna drodzedrodze dodo doskonałościdoskonałości nienie obowiązujeobowiązuje ograniczenieograniczenie szybkościna drodze dodrodze do doskonałoścido doskonałości niedoskonałości nie obowiązujenie obowiązuje ograniczenieobowiązuje ograniczenie szybkościna drodze do doskonałościdrodze do doskonałości niedo doskonałości nie obowiązujedoskonałości nie obowiązuje ograniczenienie obowiązuje ograniczenie szybkościna drodze do doskonałości niedrodze do doskonałości nie obowiązujedo doskonałości nie obowiązuje ograniczeniedoskonałości nie obowiązuje ograniczenie szybkości

Pośpiech jest wro­giem szybkości.Grzech leży zawsze tylko na drodze od myśli do czynu. Jeżeli nie ma go na tej drodze, to znaczy, że nie ma go wcale.Jakże na skutek szybkości wrażeń życie wydaje się krótkim.Zło zachowuje równowagę tylko przy pełnej szybkości, jak rower.Wydaje mi się, że rycerskość obowiązuje wobec wszystkich kobiet, a więc brzydkich szczególnie. Obarczają je wszystkie minusy ich płci, a nie doznają korzyści.Szczęśliwe życie można zapewnić sobie w dwojaki sposób: przez ograniczenie życzeń lub zwiększenie środków. Jeżeli jesteś mądry, będziesz robił i jedno i drugie.