Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój.


na-drzewie-milczenia-wisi-jego-owoc-pokój
artur schopenhauernadrzewiemilczeniawisijegoowocpokójna drzewiedrzewie milczeniamilczenia wisiwisi jegojego owocna drzewie milczeniadrzewie milczenia wisimilczenia wisi jegowisi jego owocna drzewie milczenia wisidrzewie milczenia wisi jegomilczenia wisi jego owocna drzewie milczenia wisi jegodrzewie milczenia wisi jego owoc

Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli.Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie.Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna.do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę