Na każdą kobietę, która robi z mężczyzny durnia, przypada kobieta, która z durnia zrobi mężczyznę.


na-każdą-kobietę-która-robi-z-mężczyzny-durnia-przypada-kobieta-która-z-durnia-zrobi-mężczyznę
hezjodnakażdąkobietęktórarobimężczyznydurniaprzypadakobietadurniazrobimężczyznęna każdąkażdą kobietęktóra robirobi zz mężczyznymężczyzny durniaprzypada kobietaktóra zz durniadurnia zrobizrobi mężczyznęna każdą kobietęktóra robi zrobi z mężczyznyz mężczyzny durniaktóra z durniaz durnia zrobidurnia zrobi mężczyznęktóra robi z mężczyznyrobi z mężczyzny durniaktóra z durnia zrobiz durnia zrobi mężczyznęktóra robi z mężczyzny durniaktóra z durnia zrobi mężczyznę

Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach.Potem zrezygnuj - po co masz robić z siebie durnia.Małżeństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.Macierzyństwo jest najsilniejszą bronią mężczyzny, która zawsze zmusi do niewoli kobietę.Kobieta chłodna - to kobieta, która nie spotkała jeszcze mężczyzny, którego musi kochać.